Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική-Λογιστική προσφέρει την απαλλαγή των διδάκτρων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017.

Υπόδειγμα αίτησης απαλλαγής διδάκτρων θα βρείτε εδώ.

Η αίτηση αποστέλεται στο finanaccount@econ.duth.gr