Υποβολή Αίτησης

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας. Ο υποψήφιος συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα πεδία στις ενότητες Προσωπικά στοιχεία και Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ενότητα Άλλα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος φοιτητής αποστέλλει προαιρετικά άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα, ερευνητικές εργασίες, και επιπλέον τίτλους σπουδών.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να επιλέξει τη διάρκεια των σπουδών του από το μενού Επιλογή περιόδου φοίτησης.

Στην ενότητα Σημειώσεις, ο υποψήφιος μπορεί να προσθέσει σχόλια που αφορούν την αίτηση του, όπως για παράδειγμα αν εκκρεμεί ένας αριθμός μαθημάτων μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

i

Υποβολή Αίτησης

  Προσωπικά στοιχεία

  Προσοχή !!! Το κάθε αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 ΜΒ

  Απαραίτητα δικαιολογητικά  Επιλογή περιόδου φοίτησης

  Άλλα δικαιολογητικά

  Σημειώσεις
  [recaptcha]