Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του εξαμήνου.