Προκήρυξη έναρξης 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική- Λογιστική

Την πλήρη προκήρυξη του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα την βρείτε...